Onze dienstverlening

Interesse in onze dienstverlening?

Florijn Billing & Payment combineert de online betaalmethodes met daarbij de handeling van de financiele processen. Wij werken met Ideal, automatische incasso en acceptemail geheel geautomatisseerd en zoveel mogelijk online. Ons onderscheidend vermogen is gelegen in de uitvoering van de werkzaamheden. Wij zijn namelijk bereikbaar voor uw debiteuren via telefoon en e-mail, wij beantwoorden de vragen van uw debiteuren en of maken betalingsafspraken. Ook behandelen wij de openstaande posten, door storno’s of onbetaalde facturen in het debiteurenbeheertraject. Geheel of gedeeltelijk uit naam van uw eigen bedrijf. Meer weten

lees meer/minder
Aanmaning ontvangen

U heeft bericht van Florijn Billing & Payment ontvangen ten aanzien van een openstaande vordering bij een van onze klanten. Florijn Billing & Payment is een onderdeel van Florijn Incasso B.V. die zich bezighoudt met het verzorgen van de financiele processen van onze klanten. Wij willen u alvast bedankten dat u de moeite hebt genomen onze website te bezoeken en actie te ondernemen ten aanzien van de openstaande vordering.

In de aanmaning die u heeft ontvangen kunt u opmaken in opdracht van welke opdrachtgever wij u deze brief hebben gezonden. Als u het met de vordering eens bent kunt u via de knop direct betalen de vordering doormiddel van Ideal via uw eigen vertrouwde bankomgeving de vordering voldoen.

Ook kunt u via onze website overige zaken regelen ten aanzien van uw vordering. Hieronder hebben wij de drie meest voorkomende zaken uiteengezet voor u.

Ik kan de vordering niet in een keer betalen..

Wanneer u de openstaande vordering niet in een keer kunt voldoen verzoeken wij u dit ons kenbaar te maken via de contact button. Om uw verzoek tot een betalingsregeling in behandeling te nemen hebben wij uw dossiernummer of factuurnummer nodig alsmede een onderbouwing waarom u niet ineens kunt betalen. Ook verzoeken wij u een onderbouwd voorstel te doen ten aanzien van de aflossing. Let op; een betalingsregeling kan alleen getroffen worden indien er een deelbetaling wordt verricht bij het aangaan van de betalingsregeling.

Ik ben het niet eens met de vordering..

Wanneer u het niet eens bent met de vordering waarvoor u bent aangemaand kunt u uw verweer (inhoudelijke en gefundeerd) toesturen aan ons middels de contact button. Om uw verweer in behandeling te nemen hebben wij uw dossiernummer of factuurnummer nodig. Wilt u ook uw contactgegevens vermelden zodat wij ook contact met u kunnen opnemen?

Ik heb al betaald..

Wanneer u al betaald heeft aan onze opdrachtgever verzoeken wij u dit kenbaar te maken via onze contact button. Wilt u bij uw bericht ook uw dossiernummer of factuurnummer vermelden? In het bericht zelf kunt u aangeven op welke datum u van welke bankrekening geld hebt overgemaakt. Indien mogelijk verzoeken wij u ook een betalingsbewijs mee te sturen aan ons. Let op, wanneer uw via automatische incasso hebt betaald kijkt u dan ook verder of deze niet is gestorneerd waardoor er in feite geen betaling heeft plaatsgevonden.

De aanmaning is niet voor mij bedoeld..

Mocht de aanmaning niet voor u bedoeld zijn omdat de geadresseerde niet meer woonachtig is op dit adres of dat de post verkeerd bezorgd is willen wij u eerst bedanken dat u de moeite hebt genomen hier acite op te ondernemen. Wilt u ons via de contact button kenbaar maken waarom de aanmaning niet voor u bedoeld is? Om uw bericht in behandeling te kunnen nemen verzoeken wij u ook een dossiernummer of factuurnummer te vermelden.

lees meer/minder
Huur Bewaking

"Ohh..ja..de huur.?!?" Iets wat herkenbaar is voor verhuurders van onroerend goed. In dit specifieke geval natuurlijk een beetje gericht op de studentenwoningen. Het bier is betaald, de pizza's maar ook de huur moet nog betaald worden van de studiefinanciering.

Natuurlijk is het innen van huurpenningen veel breder van de hierboven omschreven casus. Veelal is de verhuur van onroerend goed een activiteit naast een hoofdactiviteit en wordt het bewaken van de huurpenningen elke maand als 'nodig' ervaren maar krijgt het niet altijd de juiste aandacht. Florijn Billing & Payment heeft na een vraag uit de markt een specifiek product ontwikkeld en ingericht voor huurbewaking. Verhuurders dienen de getekende huurovereenkomst in bij ons. Wij maken de termijnfacturen (indien nodig) aan en bewaken de tijdige betaling ervan. Dit doordat de huurder de huurpenningen moet betalen op een bankrekening van Florijn Billing & Payment. Zodra een huurder achterloopt in zijn betalingen wordt de huurder hier direct op aangesproken middels een brief, sms, e-mail en dergelijke. Indien nodig kan zelfs met de incassotak (Florijn Incasso) een ontbinding en ontruimingsprocedure opgestart worden. Vanzelfsprekend gaan we uit van een minnelijke betaling zonder tussenkomst van een rechter.

Op weekbasis maken wij gelden over aan de verhuurders waarbij wij onze fee verrekenen. U ontvangt 1 bedrag per week of maand in plaats van meerdere kleine betalingen van huurders. De fee is transparant namelijk €7,50 (ex BTW) per huurovereenkomst per maand indien er meer dan 5 huurovereenkomsten worden aangeboden door u als opdrachtgever. Tot de 5 huurovereenkomsten berekenen wij € 9,50 (ex BTW) per maand. Eenmalig bereken wij €22,50 aan opstartkosten per contract. Hierbij agenderen wij tevens de indexeringen en maken wij aan de huurder kenbaar dat er alleen nog betaald kan worden op onze bankrekening en wij de tijdige betaling van de huurpenningen bewaken.

Kortom, u kunt zich weer focussen op de core-business of leuke dingen en wij bewaken de huurtermijnen!

 

Interesse? maak een afspraak met ons

 

lees meer/minder
Contact
balkjeFlorijn

Contact

51823328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwedenlaan 22
9403 DE Assen


T. 0592 - 820 220
F. 0592 - 820 237
E. assen@florijnincasso.nl
B. Derdenrekening 13.25.88.668

KVK: 02318648
BTW: NL.00.16.09.877.B.01

balkjeFlorijn

diensten

lees meer/minder
back